Pomoc publiczna

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; Poddziałanie 2.3.4: Ochrona własności przemysłowej.

Projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji profili geotechnicznych, zwłaszcza grodzic, zbrojonych włóknem szklanym” realizowany jest na terenie województwa łódzkiego w powiecie pabianickim w gminie Ksawerów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B R; Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B R; Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.